Oto wielki wynik życia u wszystkich

Powinieneś stać się tym, kim jesteś! Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie o tym, czego nie zna. Jak dalece wierny rzeczywistości może być obraz innego człowieka, jaki tworzy w swojej wyobraźni ktoś, kto tak naprawdę jest niewidomy? Nigdy nie kłamiemy tyle, co przed wyborami, podczas wojny i po polowaniu? Nie można z Szekspira zrobić idioty. I właśnie dlatego wiersze tak bardzo do mnie przemawiają, ponieważ są na wieczność. Porównywać Mickiewicza suplementy i odzywki z Dantem lub z Szekspirem, to porównywać owoc z konfiturą, produkt naturalny z produktem przetworzonym, łąkę, pole i wioskę z katedrą lub miastem, duszę sielską z duszą miejską, osadzoną w ludziach, nie w naturze, naładowaną wiedzą o świecie rodzaju ludzkiego. Jeśli chcesz człowieka uszczęśliwić, nie dodawaj nic do tego, co posiada, ale ujmuj mu kilka z jego życzeń. Dziennikarstwo to piekło, otchłań, niesprawiedliwości, kłamstwa, zdrady, której nie moż
na przejść i z której nie można wyjść czystym, chyba mając za przewodnika, jak Dante, boski laur Wergilego! W swoim uczciwym życiu nigdy nie oczekiwałaś zaszczytów, choć zasługiwałaś na nie jak kulturystyka i fitness mało kto. Moje wyobrażenie piekła to party w amerykańskim stylu. W końcu poszukiwania miejsca mogą być połączone z koniecznością odszyfrowania także czasu, kiedy należy złożyć tam wizytę! Poza tym, była noc, a śnieg sypał prosto na mnie. Patton zawsze był zwolennikiem zakończenia wojny atakiem sił aliantów zachodnich na ZSRR. Jeśli się za to weźmie gestapo, to złapią jakiegoś Żyda i tak mu przypierniczą, że przyzna się do budowy drabiny na Księżyc. Bo ukazał coś co mogło by przydeptać do dna sondażowe słupki! Rozumiałam to tak, że jeśli ja komuś daję całe siłownia serce otrzymam to samo? Potrzeba mówienia nonsensów występuje w różnych społeczeństwach? Dawania bliskim i dalekim, znanym i nieznanym, yjącym i tym, którzy żyć będą kiedyś. Mogłyby go poza

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s