Była dumna z samej siebie

Panie, wszyscy Buddowie Trzech Czasów są nieograniczeni. Ludzie wiecznie się mylą i będą się mylić i to właśnie w tym, co uważają za sprawiedliwe albo za niesprawiedliwe. W tym punkcie RAŚ zgadza się z polityka lokalnej PO, która do tej pory postrzegała Górny Śląsk jako własny bastion. Ani pan wicepremier Wrzaszczyk, ani pan wicepremier Balcerowicz nie rozumieli podstawowego sensu ekonomii jako nauki, która jest nauką o zaspokajaniu suplementy i odżywki potrzeb jednostki i społeczeństw. A bywało, że i Halina mu mleko lub kraśne jabłka przywoziła? Publiczność gra znudzenie? Nie przygotowuje żadnych historii? Człowiek nad niczym nie ma władzy, póki boi się śmierci! Najpierw czułabym się niczym więzień, bałabym się wysokości, serce podchodziłoby mi do gardła, kręciłoby mi się w głowie i chciałabym czym prędzej wysiąść. Na stadionie piłkarskim powstało poczucie przynależności narodowej. Choć nie
od dziś przyjęcia organizowane są nie tyle dla samej przyjemności spożywania, co dla celów towarzyskich, to chyba nigdy przedtem w takim stopniu jak współcześnie przysmaki kulinarne nie były postrzegane jako dodatek, a nie cel sam w sobie? Ponieważ można wtedy lepiej wyzyskiwać ludzi jako tanią siłę niewolniczą, kulturystyka i fitness nie tyle tanią co pracującą nie tylko na siebie ale również na zaspokajanie chorych ambicji ludzi chcących nas sobie przyporządkować. Odchodzę szczęśliwy, że przestanę patrzeć na to, co z Polską zrobił Piłsudski. Kochany panie redaktorze! Zaciska moją szyję. Ja jestem tylko pyłem. Tego, panie czarodzieju, nie da się siłownia forum wykluczyć li tylko na podstawie rozmowy. Umożliwia to również utrzymanie różnych temperatur w różnych pomieszczeniach? Kogo szczęście wyniesie, niech się upaść boi? W efekcie unikają toalety, co prowadzi do zatwardzenia. W ten sposób świat dochodzi do świadomości, że owej konkretności posiadającej naturę boską człowiek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s