Te dość jasne przesłanki do wczorajszego

Chcesz uczynić jakieś dobro, uczyń je dzieciom. Dobroć nie może wypływać ze słabości, tylko z potęgi. Jaka była reakcja Waszyngtonu na pacyfikację części Gruzji przez wojsko rosyjskie w 2008 roku? Nie mamy parytetów ani dla kobiet, ani dla homoseksualistów, ani dla łysych, ani ektomorfik dla mańkutów, ani dla wysokich, ani dla inwalidów, ani dla idiotów bo też jest ich pewien procent w społeczeństwie, więc też powinni mieć parytet w myśl ludzi nowomodnych. Ja je najlepiej widzę nocą. Ile zapłaciliśmy za to, że z aparatu nie zostali wyeliminowani ludzie, dla których nie dobro państwa jest najważniejsze, ale różnorodne powiązania i uwarunkowania najczęściej sięgające do obcego mocarstwa. Dla jednych to hobby dla innych moda. Nie ma w świecie dość miłości i dobroci, aby wolno było z nich ektomorfik ofiarowywać coś urojonym istotom! Chorzy mogą wymagać podawania insuliny z zewnątrz tylko okresowo. Kiedy jesteście szcz
ęśliwi, spójrzcie w głąb waszych serc, a odkryjecie, że tylko to, co sprawiło wam ból, teraz sprawia wam radość. Należymy do kręgu kulturowego, którego najważniejsze pojęcia etyczne są ukształtowane przez chrześcijaństwo. To jest dobra decyzja. To niedopuszczalne, aby wszystkie 27 państw unijnych ustawicznie ingerowało i współdecydowało o sprawach 17 członków strefy euro? Państwo aparat do systematycznego stosowania gwałtu i podporządkowywania ludzi gwałtowi. Francuz istotnie był wspaniałym, a przy tym przystępnym w zrozumieniu, ektomorfik pisarzem, którego doskonałe i błyskotliwe eseje oraz bajeczki do dziś mają znaczenie intelektualne i do dziś doszczętnie niszczą swoim doskonałym wywodem rzekome uzasadnienie protekcjonizmu i wszystkich interwencji państwowych w gospodarce. Stopniowe zmiany to za mało? Z drugiej strony, różnorakie reakcje Polaków zlewały się w oczach Żydów w homogeniczne zjawisko przemocy, k tóra wyrastała ze wszechobecnego polskiego antysemityzmu! Widzim

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s